12 nömrəli tor 0.5-0.7 mm (rollarsız) paslanmaz və alüminium vərəqlərdə tətbiq ola bilir.

12 nömrəli tor 0.5-0.7 mm (rollarsız) paslanmaz və alüminium vərəqlərdə tətbiq ola bilir.